Rolki

Rolka

Materiał: poliamid samosmarujący

KOD dla sworznia fi
12536 20

Rolka podwójna

Materiał: poliamid samosmarujący
Zastosowanie: podziałka 88mm

KOD dla sworznia fi
12303 12
12307 16
12815 18
12820 20

Rolka podwójna

Materiał: poliamid samosmarujący
Zastosowanie: podziałka 85mm

KOD dla sworznia fi
12895 12
12896 16
12897 18
12862 20

Rolka prosta

Materiał: poliamid samosmarujący

KOD dla sworznia fi
12304 12
12827 16
12821 18
12822 20

 

Rolka dystansowa

Materiał: poliamid samosmarujący

KOD L mm dla sworznia fi
12305 31 12
12828 16
12823 18
12824 20
12863 39 12
12864 16
12860 18
12861 20